Ο άμεσος στόχος μας είναι η διαφορετικότητα, γι’αυτό ελάτε την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 στο Χαρουπόμυλο Λανίτη από της 11:00-21:00, για να ζήσετε μία διαφορετική εμπειρία από πλευράς δικής μας προσέγγισης και ενημέρωσης

gamos